#763
اسکندری
مدیرکل

سلام خواهش میکنم.کاری نکردم وظیفس.

اجازه بدین بنابه عادت تعداد تخم های سری های قبل همه ی تخمهای پوچ رو بگذاره بعد دور بریزیدشون.