#776
اسکندری
مدیرکل

سلام.هرچیز جویدنی و خورد شدنی مثل کاغذ یا خورده چوب باعث تحریک جفت آماده به لانه سازی وتخم گذاری میشه حتی کف قفس.به همین خاطر نباید در دوران آماده سازی در اختیارشون قرار بگیره.