#785
اسکندری
مدیرکل

سلام.در مورد رنگهای خاص به شفافیت رنگ چشم و اندازه ی جثه دقت کنید.اگر جثه کوچک و رنگ بسیار شفاف و براق هست جوجه و اگر درشت و رنگ چشم مات هست پیر هست.اما اگر درشت و رنگ چشم شفاف هست یک آلبینو یا لوتینو جوان هست.