#787
ⓕⓐⓣⓔⓜⓔⓗ
مشارکت کننده

امروز لانه رو گذاشتم و پرنده ماده با ترس رفت داخل لانه.

ولی کف لانه چیزی نگذاشتم لازمه پنبه بذارم ؟