#791
اسکندری
مدیرکل

سلام.حداقل سه الی چهار هفته بعد پرریزی تقویت کنید بعد لانه بگذارید.جفت بعد پرریزی نیاز به بازسازی داره.