#847
مریم
مدیر

چندساعت بعد از تخم گذاشتن میشه تخم رو برداشت ، من مشکلی که دارم اینه که اگر صبح تخم نکرده باشه ، تا عصر خونه نیستم ، آیا این مدت برای برداشتن تخم زیاد نیست؟

تخمی که اینقدر کوچک باشه از کجا تهیه کنم؟