#962
اسکندری
مدیرکل

سلام.تغییری در وضعیتش اتفاق نیفتاد قبل از بی اشتهاییش؟چیزی باعث ترسش نشده؟