#1000
اسکندری
مدیرکل

کرج از نظر رطوبت مشکلی نداره چه زمستان چه تابستان.شرایطیم که گفتید خوبه.رسیدگیتونم خبردارم که عالیه.شک نکنید جفت در بسیاری از لحظات بعد از روز هفتم هشتم روی تخم نمیخوابن.بهتره ماده رو عوض کنید.چون نر خوبی هست که همه تخمها بارور میشن.