#1013
اسکندری
مدیرکل

سلام در خدمتم

۱.نر باید عوض بشه‌.

۲.تخم هارو با تخم پوچ بعد هر تخم گذاری جابجا بشه.

۳.در یک اتاق گرم تخم ها در ظرف ارزن دفن بشن تا حدود یک هفته سالم میمونن.