#1033
اسکندری
مدیرکل

سلام.دربهترین حالت فقط باید اجازه بدین سه بار تخم بگذارن و هربار هم سه یادو  جفت همزمان بخوابونید برا خوابیدن رو تخما که تخمها پخش بشه.حتما تخم پوچ بزارید زیرشون که خودشون از رو تخم پاشن و به لانه بی اعتماد نشن.