#1035
اسکندری
مدیرکل

سلام.بله خاکستری که نر هست و دارچینی ماده ظاهرا.البته قضاوت از رو عکس احتمال خطا زیاد داره.خاکستری حدود ۸ ۹ ماه و دارچینی حدود یکسال.