#1044
اسکندری
مدیرکل

سلام.۱۵ روز خیلی زمان کمیه.حداقل ۴۵ روز تقویت کنید تا فرصت خوبی برای تقویت و استراحت داشته باشن جفت.