#1084
اسکندری
مدیرکل

سلام.خواهش میکنم.یه زحمت بکش.ببین سر غلاف که باید بیرون بزنه با خون یا ته شکسته ی یک پر مسدود نشده؟