#1099
اسکندری
مدیرکل

سلام.تحت هر شرایطی تا زمانیکه به قفس عادت نکنه و به شما و محیط بیرون قفس وابسته باشه به جفتش عادت نمیکنه و توجهی نخواهد کرد.اول ساعات موندن در قفسش رو بیشتر کنید تا به محدوده و قلمروش عادت کنه و به غریزه ی ذاتیش برگرده بعد براش جفت بخرید.