#1108
اسکندری
مدیرکل

سلام جفت زدن توی این سن کار اشتباهی هست.

۱.احتمال تخم گذاری بسیار کم هست.حداقل ۱۰ ماه باید داشته باشه.

۲.حتی اگر تخم بتونه بگذاره خطر بسیار جدی تخم پیچیدگی و تلف شدن ماده داره.

۳.جوجه ها اکثرا لوپ دار خواهند شد و فرقی بین نر وایت و خاکستری نیست در این شرایط.حیف هست.