#1114
اسکندری
مدیرکل

سلام.خواهش میکنم

تخم هارو که یا زیر جفت دیگه بگذارید یا داخل ارزن نگه دارید

در مورد آماده شدن مجدد نیاز به زمان هست تا به محیط عادت کنن و تغییر قفس و لانه بازهم عقبتر میندازه آماده شدن رو.اگر عجله ندارید قفس و لانه رو عوض کنید و غذاهای گرم رو شروع کنید.۲ ماه دیگه لانه بگذارید