#1155
اسکندری
مدیرکل

آقاوحید توضیحات خوبی دادن.بنظرمن بجای تعویض نر ابتدا از یک مکمل تقویت نطفه مثل نکتون e یا قطره ی ad3e برای تقویت نطفش استفاده کنید.البته بازم بشرط بالغ بودن و اطمینان از جنسیت نر.