#1157
اسکندری
مدیرکل

من نمیدونم برچه اساسی از روی عکس قضاوت کردن ولی برزیلی واقعا تشخیص جنسیت ظاهریش سخته اونم از روی عکس و هیچکس قطعی نظر نمیده.یا یک نر مطمئن بخرید یا همین نری که دارید برای اطمینان بدین تست تعیین جنسیت تا مطمئن بشید.