#1185
اسکندری
مدیرکل

سلام.بهتره اگر تخم پوچ دارید برای جلوگیری از خراب شدن تخمهای سالم،تخمهای پوچ رو جایگزین تخمهای سالم کنید و تخمهای سالم رو در ارزن دفن کنید تا با پایان تخم گذاری و یکم جون گرفتن جوجه ها،تخم ها به زیر جفت منتقل بشن و در صورت امکان جوجه ها جدا بشن.