#1187
اسکندری
مدیرکل

اگر ضعیف بودن تخم نمیگذاشتن.ولی وجود جوجه ممکنه باعث بشه نتونن درست روی تخم ها بخوابن.از طرفی مراقبت از تخم ها باعث بشه غذای کافی به جوجه ها نرسونن.بهتره یاتخم پوچ یا پلاستیکی تهیه کنید تا تخم ها خراب نشن یا آمادگی برای دادن وعده سرلاک کمکی به جوجه هارو داشته باشید