#1203
اسکندری
مدیرکل

سلام.دقیق که نمیشه گفت ولی حدود ۳۰۰ گرم.