#1247
اسکندری
مدیرکل

شما لطف دارید.قطعا رنگهای خاص مثل ماسکدارها یا بعضی از وایت فیسها سود بهتری دارن در فروش اما اینم در نظر بگیرید به همون نسبت تکثیرشون هم سختتر هست.ولی بنظر من صرفه داره که رنگهای خاص اگر در دسترستون هستن وقت و هزینه بگذارید.