#1279
اسکندری
مدیرکل

نه ربطی به لامپ نداره.چینه دون غذا داشت؟

از گندم آبپز و تخم خرفه یا مخلوط سفیده تخم مرغ رنده شده و هویج رنده شده استفاده کنید.ببینید جفت از کدوم استقبال میکنه برای تغذیه ی جوجه.