#1380
اسکندری
مدیرکل

سلام.بهترین حالت نهایت ۵ بار هست و هر جفت هم حدود ۲۰ جوجه در سال بهترین حالت هست.ولی ۴ بار تکثیر خیلی بهتر هست برای جفت.

اگر به قفس هم راه نداشته باشن مشکلی ندارن.

خواهش میکنم