#1392
اسکندری
مدیرکل

سلام.خواهش میکنم.بله قطعا.جوجه حدود ۷ ۸ ماهه بخرید چند ماه رسیدگی کنید تا به بلوغ برسن و چند سال تکثیرشون کنید