#1468
اسکندری
مدیرکل

غذاهای نرمی که در اختیار جفت میگذارید حتما روشون تخم خرفه بریزید تا طبع جفت سرد بشه و از مستیشون کم بشه.غذاهای گرم مثل شاهدونه و کافیشه و جوانه گندم به هیچ وجه به جفت ندین.حتما یک روز در میون مقدار کمی کاهو به جفت بدین.