#1505
وحید
مشارکت کننده

مرسی از جواباتون

یقه زردا رو میده شیشصد پس خوبه سالمن ولی جوجه هستن اوپالها هم بالغن چون ندیده بودم ازشون یکم مردد بودم