#1548
وحید
مشارکت کننده

<p style=”text-align: left;”>سلام اقا اسکندری</p>
<p style=”text-align: left;”>لونه دارن هفت روزه گذاشتم   البته داره پرهاش در میاد از سن خبر ندارم</p>
بعد یه جفت دیگه گوشه لونه یجارو چال کردن این جفت هم  که یکیش پر ریزی داشت تازه یکیشون میره تو لونه