#1565
وحید
مشارکت کننده

<p style=”text-align: left;”>سلام اقای اسکندری عزیز</p>
من یه بیستو دو تا عروس هلندی جوجه خریدم و خودم بزرگشون کردم و دارم بزرگ میکنم سن بزرگترینشون چهلو پنج روزه و کوچکترینها بیست روز حالا سوالی که دارم این هست که اینا دون خور که شدن من همشونو یجا توری بکشم با هم باشن یا باید قفس قفس جدا کنم مثلا پنج تا پنج تا بعد تا چه سنی با هم باشن  ۶ تا  البینو، ۹ تا لوتینو ،۳تا گلباقالی و چند تا هم سینامون