#1587
اسکندری
مدیرکل

سلام.اون حالت باز کردن دهن و حالت تهاجمی گرفتن عادتشون هست که اگر رام باشه گاز نمیگیره و فقط ادای گاز گرفتن در میاره.اگر قبلا رام بوده برای سریعتر اخت شدنش از قفس بیرون بیاریدش تا روی دست بیاد.درصورتی ک قبلا رام بوده باشه دست رو زیر سینش ببرید خودش روی انگشت خواهد اومد.اگر حالت گاز گرفت نترسید و انگشت رو زیر سینش نگه دارید تا بیاد روی انگشت.