#1637
محمد
مشارکت کننده

<p style=”text-align: right;”>آقاي اسكندري عمر جوجه ى داخل تخم از زمان تخم گذارى حساب ميشه يا از زماني كه ماده روي تخم بخوابه؟</p>