#1669
اسکندری
مدیرکل

سلام چند روز این ورم وجود داشت؟تخم کرد؟ممکنه ورم روده گرفته باشه