#1675
اسکندری
مدیرکل

سلام تا۲۳ روز از آخرین تخم صبر کنید.انشالله اگد جوجه در بیاد جفت تحرکشون برای غذا بیشتر میشه