#1689
اسکندری
مدیرکل

سلام.از دانه های گرم و کلسیم استفاده کنید و لانه بگذارید تا سریعتر جفت بخورن.