#1710
اسکندری
مدیرکل

سلام بهتره اول تخم هارو کندلینگ کنید تا از بارور بودن تخمها مطمئن بشید.اگر بارور بود از ۲روز مونده به تولد جوجه ها از حوله ی مرطوب استفاده کنید.