#1822
اسکندری
مدیرکل

سلام.بهتره تخمهارو توی سن ۷ تا ۱۰ روزگی کندلینگ کنید تا اگر پوچ هستن جفت با خوابیدن روی تخم ضعیف نشن.اگر از پوچ بودن تخمها مطمئنید برداریدشون و با تقویت مجدد جفت اجازه بدین برای سری بعد آماده بشن.