#1840
اسکندری
مدیرکل

پربیوتیک برای جوجه هایی که مشکل هضم دارن یا جوجه های تازه متولد شده میتونه مفید باشه.بنظر من جوجه های شما کاملا سالم هستن با خوراکی که دارن و چیزی نیاز ندارن.