#1973
اسکندری
مدیرکل

سلام اگر بال دچار شکستگی شده باید آتل بسته بمونه تا کج جوش نخوره و چاره ای نیست.چند روز شده آتل بستن؟