#298
اسکندری
مدیرکل

چون پرریزی رو پشت سر گذاشتن ممکنه تا تخم گذاری یک ماه هم طول بکشه.پس فعلا صبر کنید ولی اگر بیشتر شد لانه رو بردارین و چهل روز بعد مجدد لانه بگذارید.