#307
اسکندری
مدیرکل

سلام.

1-بله حتما تا جوجه ها لانه رو ترک کنن حتما از پوشال چوب در لانه استفاده کنید تا پاها دچار مشکل نشن.

2-خودشون معمولا حدود 30 روزگی لانه رو ترک میکنن.

3-اگروالدین به خوبی جوجه هارو سیر میکنن نیازی به کمکی نیست و فقط غذای نرم به موقع در اختیار جفت بگذارید.

4-بعد از اینکه آخرین جوجه یک هفتگی رو رد کرد همه چیز میتونید در اختیارشون بگذارید.