#314
اسکندری
مدیرکل

سلام.1-بعد از آماده شدن و تقویت از لک میاد بیرون نگران نباسید.

2-شاه پر مجددا رشد میکنه.

3-اگر برند معتبری نیست و نمیدونید چیه ریسک و استفاده نکنید.