#315
اسکندری
مدیرکل

دوستمون کاملا درست گفتن ولی اگرهم جفت در ساعات یا روز اول غذا ندادن ریسک جوجه یک روزه غذا دادن باسرنگ بسیاربالاس ولی با سرنگ انسولین تست کنید.بسیار کم فشار و قطره قطره سرلاک رو در دهانش بریزید تابخوره.