#323
اسکندری
مدیرکل

سلام.این موارد غریزی هست و تقریبا با همین جفت چاره ای نداره مگه اینکه جفت رو بهم بزنید و بانر وماده ای ترکیب کنید که در جوجه بزرگ کردن باتجربه هستن.

سرنگ انسولین برای جوجه های یک روزه خیلی کمکه و میتونید داخل چینه دون کنید.