#334
اسکندری
مدیرکل

سلام.خودش دانه خورده یا والدین دادن؟سرلاک در چینه دان زیاد مونده؟