#336
اسکندری
مدیرکل

احتمالا چون در هضم و دفعش به مشکل خورده و از دهان غذا رو برگردونده.بهتره فعلا از غذای گرم و سرلاک استفاده کنید تا در خوردن دانه تواناتر بشه.