#340
اسکندری
مدیرکل

سلام.

هردو یا نهایت سه ساعت‌.

خیلی رقیق نشه که فقط آب چینه دان رو پر کنه.فقط برا دو روز اول رقیق باشه که دستگاه گوارش عمل دفع رو انجام بده بعد کم کم غلیظ کنید.