#349
اسکندری
مدیرکل

سلام.نه همزمان برای تقویتش میتونید استفاده کنید.

فعلا تا مطمئن نشدین حالاتش عادی شده مکمل ندین.