#378
Ebrahim
مشارکت کننده

سلام آقای اسکندری عروس ها یک ماه شد با این که جفت گیری میکردند ماده تخم نگذاشت . فرمودید تا 40 روز لونه را بردارم ، لونه را برداشتم و با غذای گرم تغذیه شون میکنم  به نظر شما با هم باشن یا از هم جداشون بکنم؟