#380
اسکندری
مدیرکل

سلام.من اعتقادی به جداکردن جفت از هم ندارم.چهل روز حداقل زمان تقویته.من خودم به دوماه استراحت و تقویت اعتقاد دارم.باز هرجور صلاح میدونید.