#479
اسکندری
مدیرکل

سلام.بهتره پوشال چوب بگیرید و خورده چوب استفاده نکنید.سر ظهر چندساعت زیر آفتاب مستقیم باشن ضدعفونی میشن و نیاز به شستن نیست.